Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 18 in /home3/wogchnhu/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 985
دستگاه شوری سنج آب استخر - فارود صنعت

دستگاه شوری سنج آب استخر

آیا با قیمت دستگاه شوری سنج آب آشنا هستید؟ با بالا رفتن قیمت ها قیمت دستگاه شوری سنج نیز بسیار افزایش چشمگیری داشته است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

دستگاه شوری سنج آب به منظور تعیین و مشخص کردن میزان غلظت نمک موجود در آب شور طراحی شده است.

هم چنین میزان چگالی نسبی و شوری را به صورت دقیق نشان می دهد و هم چنین برای داشتن یک استخر یا آکواریوم آب شور حرفه ای بیسار حائز اهمیت است.

دستگاه شوری سنج آب

ژنراتور های آب تازه از شوری سنج ها بر روی مقطر تخلیه شده استفاده می کنند تا به واسطه آن کیفیت آب را اندازه گیری کنند و به دست آورند.

هنگام استفاده از دستگاه شوری سنج باید توجه کنید که اندازه گیری دقیق و درست به کالیبره صحیح بستگی دارد.

جهت دقت اندازه گیری اطمینان یابید که حتما عدسی و محلول دارای دمای مشابه و متعادلی باشد تا خطا نشود.

از قراردادن دستگاه در مکان مرطوب، فروبردن در آب خودداری کنید و اگرعدسی تار شود یعنی آب واردش شده است.

ازبکار بردن این دستگاه برای اندازه گیری مواد شیمیایی سوز آور یا خورنده خودداری کنید زیرا به عدسی آسیب میرساند.

دستگاه شوری سنج آب استخر

قیمت شوری سنج استخر

پس از هربار اندازه گیری کردن دستگاه شوری سنج آب را با یک دستممال نرم یا پارچه مرطوب تمیز کنید.

تمیز کردن عدسی بطور مداوم در اندازه گیری صحیح و درست مقادیرش تاثیرگذار می باشد و حائز اهمیت است.

در غیر این صورت دستگاه مقادیر نادرست و غلطی را نشان می دهد و به پوشش عدسی صدمه نمی زند.

این دستگاه معمولا موری می باشد بنابراین در نگهداری آن دقت کافی داشته باشید چراکه قیمت بالایی دارد.

آب به دست امده از تبخیر کننده ها می تواند برای تامین اب قابل شرب تعیین چگالی شود و از این نظر که آب شور مناسب شرب توسط انسان و دیگر آبزیان نیست.

منبع: www. myfishs.ir

تماس با ما