فروشنده غذاده

فروشنده غذاده اتوماتیک پرتابی

آبزیان برای اینکه رشد خوبی داشته باشند باید به خوبی و منظم تغذیه شوند. غذاده اتوماتیک پرتابی دستگاهی است که غذا را به صورت منظم و مقدار تعیین شده در راس ساعت ب

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید