عرضه کننده غذاده اتوماتیک

عرضه کننده غذاده اتوماتیک پرورش میگو

یکی از صنایع رو به رشد جهان، در مورد تغذیه آبزیان مانند میگو می باشد، که با رشد تکنولوژی، روش های دستی غذا دادن آبزیان، قدیمی شده است و دستگاه غذاده اتوماتیک پر

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید