تولیدی غذاده اتوماتیک

تولیدی بهترین غذاده اتوماتیک

تولیدی بهترین غذاده اتوماتیک

تولیدی بهترین غذاده اتوماتیک ، با ساخت دستگاه های مرغوب و باکیفیت باعث رسیدن یکنواخت غذا به همه آبزیان در استخرهای پرورشی می شوند. غذاده اتوماتیک به ماهی ها در استخرهای پرورش ماهی باید به موقع و سر ساعت های منظمی انجام گیرد. در غیر اینصورت ماهی دچار استرس شده و در نتیجه زمان رشد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید